BIM med ArchiCAD: Energiberegning i tidligfase

Added by | 10 yearss ago

955

Ca. 80% av de viktigste beslutningene som påvirker en bygning energibehov, blir tatt allerede så tidlig som i skisse/forprosjekt stadiet. Det er derfor avgjørende at man kan utnytte BIM-modellen til å utføre analyser fortløpende, uten å måtte sende fra seg modeller eller få andre til å utføre beregninger i egne programmer. Dette oppnås med EcoDesigner, som er et rimelig tillegg (Add-on) til ArchiCAD, og verdens første fullintegrerte tidliganalyseverktøy for energi i et BIM-verktøy. Man kan med EcoDesigner enkelt teste ut design og løsninger iht. energiforbruk i en tidligfase og bidrar til å ta det første riktige skrittet mot et miljøvennlig bygg. Hovedhensikten er å anslå i en tidlig fase hvor energieffektivt byggets utforming og konstruksjon er. Evalueringsrapporten bidrar så til og raskt kunne utføre evt. endringer, slik at man kan forbedre energiresultatene før prosjektet er kommet for langt.

Channel: Sci & Tech Channel

Related tags:

comments powered by Disqus

TerritorioScuola. Some rights reserved. Informazioni d'uso