Segunda parte do vídeo realizado pola RTP (programa Biosfera) que pretende amosar a realidade dos macroproxectos de acuicultura en Galiza e Portugal. Son instalacións de alto impacto ambiental, grande carga contaminante e moi baixa xeración de postos de traballo.

Channel:

Related tags:

comments powered by Disqus

TerritorioScuola. Some rights reserved. Informazioni d'uso